Autoryzuj + Callback (Autoryzacja).

Autoryzacja składa sie z dwóch usług: mechanizmu autoryzujacego, który może byc dowolnie stosowany oraz dodatkowej funkcjonalnosci Callback.

Autoryzacja umożliwia sprawdzenie czy osoba dzwoniaca ma prawo uzyskania połaczenia lub prawo dostepu do innych usług. Sprawdzanie prawa dostepu nastepuje na podstawie numeru osoby dzwoniacej lub wprowadzonego przez nia kodu PIN.

Z autoryzacja nierozerwalnie jest zwiazana usługa oddzwaniania (Callback), która bezwzglednie wymaga autoryzacji. Ustawien Callback dokonuje sie w menu konfiguracyjnym usługi Autoryzacja. Usługe można dowolnie łaczyc również z innymi usługami. Może byc też ona dostepna bezposrednio, pod wybranymi numerami miejskimi lub skróconymi.

>Autoryzuj + Callback (Autoryzacja)