System CallCenter

UsługaCallCenter pozwala stworzyć profesjonalny system obsługi klienta realizowanej przez grupę konsultantów. Osoby dzwoniące, w przypadku gdy wszyscy konsultanci prowadzą rozmowy nie otrzymują sygnału zajętości, ale odgrywana jest im informacja o pozycji w kolejce. Z chwilą zakończenia rozmowy przez konsultanta łączona jest do niego automatycznie pierwsza osoba oczekująca w kolejce. Pozostałe osoby oczekujące są informowane o zmianie ich pozycji w kolejce.

W CallCenter możesz:
- Użyć dowolnego komunikatu odczytanego przez syntezatro mowy lub z własnego nagrania.
- Ustalać algorytmy wybierania konsulatntów, maksymalny czas oczekiwania w kolejce oraz maksymalny czas na podniesienie słuchawki przez konsultanta.
- Definiować dowolnych konsulatntów:
- wewnętrznych ( w biurze lub w innej dowolnej lokalizacji np. w domu)
- zewnętrznych ( przekierowując rozmowy na inny telefon np. komórkowy)

System CallCenter