Nagraj wiadomość

Nagraj wiadomość działa analogicznie do usługi Odbierz Fax, przy czym zamiast pozostawienia faksu umożliwia osobie dzwoniącej pozostawienie dowolnej wiadomości głosowej. Wiadomość ta przesyłana jest na zadane konto email w postaci pliku mp3.

Nagraj wiadomośćz