Zapwiedz

Zapowiedz umożliwia osobie dzwoniacej odsłuchanie komunikatu głosowego przed kontynuowaniem połaczenia telefonicznego. Przykładowy komunikat, zdefiniowany w panelu FreecoNet, może brzmiec "Witaj! Dodzwoniłes sie do Jana Kowalskiego. Jestem na urlopie, zostaniesz przełaczony do działu marketingu".

Usługe konfiguruje sie w panelu FreecoNet, w szybki i przyjazny dla użytkownika sposób. UsługaZapowiedz wykorzystuje technologie syntezy mowy z tekstu pisanego, podanego w trakcie jej konfiguracji. Tekst może zostac zapisany w jezyku polskim, angielskim lub rumunskim i w każdej chwili byc dowolnie modyfikowany. Usługe można dowolnie łaczyc z innymi usługami. Może byc też ona dostepna bezposrednio, pod wybranymi numerami miejskimi lub skróconymi.